MRSA – Grisens hævn

For nogen tid siden var jeg til et rutine check på sygehuset, og i den forbindelse skulle jeg udfylde nogen papirer om sygdom i familien og den slags. Der var også spørgsmål om MRSA, spørgsmål om hvorvidt jeg, eller nogen i min familie havde været smittet med det eller havde arbejdet i en svinestald. Det er altså åbenbart nu så udbredt at det er blevet rutine at spørge om det. Lidt mere end en smule bekymrende!

svin

MRSA

MRSA er et ord som dukker op i medierne hyppigere og hyppigere, men hvad er det egentlig for noget?

MRSA er stafylokok-bakterier, som er modstandsdygtige overfor almindelig penicillin. Bakterierne kan blive overført fra dyr til mennesker ved direkte kontakt, og kan endvidere smitte fra menneske til menneske. Svine-MRSA blev oprindeligt overført fra mennesker til grise. Grise bliver, i modsætning til mennesker, ikke syge af bakterien, men kan altså smitte mennesker med den ved kontakt. I grisestalde er bakterien udbredt for eksempel i støvet og derfor er ansatte i svineproduktion udsat for smitte igennem deres arbejde.

Stadig flere danskere bliver smittet med bakterien og ifølge flere artikler i medierne er det nu ved at udvikle sig til en decideret epidemi, som fødevareministeriet tilsyneladende indtil videre ikke har ønsket at gøre noget ved.

I 2014 var hele 68 procent af den danske svinebesætning smittet, mens 2972 danskere blev smittet med den resistente bakterie. Samtidig viser en laboratorie-test fra Forbrugerrådet Tænk at 1/3 ud af 25 pakker svinekød fra kølediskene i danske supermarkeder indeholder den multi-resistente bakterie MRSA CC398.

Det er det enorme forbrug af antibiotika i den konventionelle svineproduktion som er hovedårsagen til, at bakterien er blevet resistent over for almindelig antibiotika. Der bruges 20 gange så meget antibiotika som i den økologiske svineproduktion i forbindelse med at smågrisene bliver vænnet fra somælk.

SO

 

 

 

 

 

 

Det der sker, er at smågrisene tages fra soen alt for tidligt når de er 3 uger gamle for at optimere produktionen. På dette tidspunkt er grisene slet ikke klar til at spise alm. foder og bliver syge af det. Ved at give smågrisene antibiotika forebyggende undgår man således at de bliver syge eller dør af den diarre, som er en naturlig følge af den alt for tidlige fravænning.

Ydermere er man, for at begrænse antibiotikaforbruget, begyndt at give smågrisene Zinkoxid, der forebygger vækst af colibakterier som giver diarré. Dette er dog yderligere problematisk da MRSA bakterien også er resistent overfor zink, og når zinken hæmmer væksten af alle andre bakterier får MRSA bakterien endnu bedre vækstmuligheder. Samtidig kan det høje zinkforbrug medføre at endnu flere bakterier bliver resistente, og i sidste ende risikerer vi at dø af en simpel lungebetændelse fordi den ikke længere kan bekæmpes med nogen former for antibiotika.

Alt sammen for at grisene kan blive taget fra soen så tidligt som muligt så de kan komme i gang med en seriøs opfedning.

Grisene er fra 6-7 ugers alderen bedre rustet til fravænningen, fordi deres immunsystem og mavetarmkanel har nået at udvikle sig til at optage foder i stedet for somælk og det ideelle er at vente til de er 12-17 uger.

Den senere fravænning vil betyde bedre livskvalitet for grisene, og man vil kunne mindske brugen af antibiotika og zink.

smågrise

 

 

 

 

Jeg finder alt dette meget bekymrende og MRSA er endnu en rigtig god grund til at vi skal presse landmændene til at ændre på deres produktionsmetoder. Den bedste måde at gøre dette er at undlade at købe svinekød fra konventionelle landbrug eller endnu bedre, slet ikke at købe svinekød!

Vi har et kæmpe ansvar som forbrugere, lad os tage det alvorligt.

 

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/16331309

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/16388648

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/mrsa

http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/forbrugersikkerhed/ECE2568278/mrsa-trives-med-populaert-zink-laegemiddel-til-svin/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *