Industrikyllinger

Jeg har tidligere skrevet lidt om de æglæggende høns, men der er jo også alle de kyllinger, som vi spiser. Der opdrættes rigtig mange industrikyllinger i Danmark, ca. 112 millioner dyr om året, for der bliver spist rigtig meget kylling i Danmark. Desværre er dyrevelfærden for disse dyr helt i bund.

En kylling i dag er ikke det samme som en kylling for 50 år siden. Danske industrikyllinger er avlet til at vokse ekstremt hurtigt og til at få et meget stort brystparti, fordi forbrugerne efterspørger brystkødet. De vokser fra 50 g til 2 kg på under 40 dage, hvorefter de bliver slagtet. Deres ben kan ikke følge med og mere end 80 % af kyllingerne kan ikke længere gå normalt. Man har altså fremavlet en form for kyllingemonster, som vokser ekstremt hurtigt og udvikler et unaturligt stort brystparti.

industrikyllinger

Industrikyllinger

Facts om industrikyllingens liv:

  • Kyllingerne går i store haller med ca. 40.000 kyllinger i hver. De har endnu mindre plads end burhøns og der er 20 kyllinger stuvet sammen pr. m2. De lever så tæt, at de ikke kan bevæge sig uden at træde oveni hinanden. Ofte, og især sidst i produktionsperioden, sidder de med åbent næb og gisper af varme.
  • Industrikyllinger er fremavlet til at vokse ekstremt hurtigt og til at udvikle så meget brystkød, at deres ben ikke er stærke nok til at bære dem. Det påvirker også deres kropsholdning, så de kommer til at gå mere foroverbøjet fordi brystet er så tungt. De sidste 10 dage af deres liv sidder de ned det meste af tiden.
  • Kyllingerne lever hele deres liv i lukkede stalde og kommer aldrig ud i den friske luft. Den strøelse, de står på, bliver aldrig skiftet ud, så de tramper rundt i deres egen afføring. Der dannes ammoniak i strøelsen, som giver kyllingerne sår og ætsninger på fødderne. Det kan blive så slemt at det er for smertefuldt for dem at støtte på fødderne, de vil i stedet forsøge at støtte på brystet og efterhånden også få ætsninger der.
  • De haller, de lever i, har ingen vinduer og deres døgnrytme kontrolleres af kunstigt lys. Lyset er tændt det meste af døgnet, så kyllingerne sover så lidt som muligt og spiser mere og vokser endnu hurtigere.
  • Industrikyllinger når deres slagtevægt så hurtigt, at deres indre organer har svært ved at følge med. ”Sudden Death syndrom”, hvor kyllinger pludselig falder døde om af hjertesvigt, er et udbredt fænomen.

Forskellen på hvor hurtigt en slagtekylling og en æglægger vokser:

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er jo grotesk. Man har helt bevidst fremavlet et kødmonster som slæber rundt på så meget brystkød at resten af kroppen bliver ødelagt af det og som vokser så unaturligt hurtigt at organerne bliver ødelagt af det. Der findes kun én måde at stoppe denne mishandling på, og det er ved at man som forbruger helt holder op med at købe de billige kyllinger fra de konventionelle industrielle landbrug. Desværre er der ikke så mange alternativer, for der findes indtil videre kun et meget lille marked for økologiske slagtekyllinger, under 1 pct. af den samlede kyllingeproduktion i Danmark.

Økologiske slagtekyllinger lever i flokke med højst 4800 kyllinger i hver flok og de har dobbelt så meget plads at bevæge sig på som konventionelle kyllinger. Endvidere har kyllingerne adgang til at komme ud i det fri og rode i jorden. I stalden skal der være dagslys, de skal have siddepinde og mulighed for at støvbade og  kyllingerne skal fodres med økologisk foder og have grovfoder.

Økologiske kyllinger lever cirka dobbelt så længe som konventionelle kyllinger, fordi de vokser langsommere, mellem 63 og 81 dage.

Men selv de økologiske kyllinger lever et liv som er virkelig fjernt fra noget som helst som har med et normalt hønseliv at gøre. Og så er der jo hele slagteprocessen som er et mareridt i sig selv.

Høns er intelligente, empatiske dyr og når man først har indset det, føles det ikke længere i orden at deltage i mishandlingen.

Spis vegetarisk i stedet, det er så dejligt og befriende at kunne spise med god samvittighed og vide at intet levende har lidt for ens måltid.

høne

http://anima.dk/landbrugsdyr/s%C3%A5-d%C3%A5rlig-er-velf%C3%A6rden-hos-danske-kyllinger#.VksjiHYveHs

http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/hvad-goer-vi/landbrugsdyr/slagtefjerkrae/slagtekyllinger#xoBwf7bgdhcordo5.97

https://www.lf.dk/Viden_om/Oekologi/Okologiske_produkter/Aeg_og_fjerkrae.aspx

http://politiken.dk/indland/ECE1027612/hvert-aar-faar-9-mio-kyllinger-foedderne-aetset/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *