Kød og CO2

Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor jeg ikke spiser kød. Og det er et spørgsmål, som kræver et stort svar, for der er jo mange grunde. For mig er dyrevelfærden og etikken omkring at spise dyr den vigtigste grund, men der er jo mange andre ting indover.

Kød og CO2

I gode gamle Danmark bliver der udledt mere CO2 i forbindelse med produktionen og transporten af vores fødevarer, end der samlet set bliver udledt fra alle danskernes personbiler.  Dette skyldes ikke mindst vores store forbrug af kød.

En af grundene er dyrenes foder. Meget af dette er produceret udenfor Danmarks grænser og kommer fra andre lande i Europa og endda så langt væk fra som fjernøsten og Sydamerika. En stor del af det er soyabønner som bliver produceret i Sydamerika.

Samtidig forurener dyrene, når de spiser, især køer og får, som udleder drivhusgasser i forbindelse med fordøjelsesprocessen.

komøg

 

 

 

 

 

 

Ifølge en rapport fra FN genererer kødbranchen 18 procent flere skadelige drivhusgasser end transportsektoren.

Derudover står den animalske produktion bag 37 procent af verdens menneskeskabte metan-afgivelse, og ikke mindst 64 procent af den samlede ammoniak-udledning, der er medvirkende årsag til syreregn.

Så det kan godt være, man tror man lever vældig miljøvenligt, når man skifter sin gamle bil ud eller tager cyklen – men man kan altså gøre endnu mere for miljøet, hvis man nedsætter sit kødforbrug.

Forskellige varers klimabelastning:

Fødevarer                                                  kg  CO2-ækv./kg

Oksekød, kg slagtekrop (ammekvæg)      25,6

Oksekød, kg slagtekrop (tyrekalve)          12,6

Kylling (hel frossen)                                     3,7

Gul ost                                                       11,3

Æg (20 stk.)                                                2,0

Letmælk                                                      1,2

Rejer (pillede og frosne)                           10,5

Vild torsk (hel, fersk)                                  1,2

Drivhusagurker                                         4,37

Vegetabilsk olie                                        3,63

Drivhustomater                                        3,45

Hvedemel                                                 1,13

Rugbrød (frisk)                                         0,79

Havregryn                                                0,79

Kartofler                                                   0,21

Gulerødder                                               0,12

Så spis lidt flere gulerødder og lidt mindre oksekød og gør noget godt for vores smukke planet :)

Kødproduktionen belaster også kolossalt i forhold til rydning af regnskov samt sult i verden, hvilket jeg har skrevet om i et tidligere blogindlæg her.

Og se filmen Cowspiracy, en interessant og oplysende film om netop dette emne.

cowspiracy

 

 

 

 

 

Min datter og jeg er i hvert fald rørende enige om at kørerne er vores venner, ikke vores mad :)

Køer

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ing.dk/artikel/koer-og-svin-forurener-mere-end-biler

http://www.dr.dk/levnu/mad/din-mad-forurener-mere-end-din-bil

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskolen/stamcellekoed/koedspisning-og-klimaforandringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *