Noget om æg

Er det ok at spise æg?

Under de ideelle betingelser vil jeg sige ja. Det afhænger for mig af, hvordan hønen har haft det. Ægget er ikke befrugtet og ville således aldrig have udviklet sig til en kylling. Og det gør ikke ondt på hønen at lægge et æg. Så under de ideelle betingelser, hvor hønsene bliver passet og plejet og har plads og får lov at leve et hønseliv og lægge æg i deres eget tempo og få opfyldt deres behov, har jeg det ok med det.

hønemedkyllinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Høns er nysgerrige dyr, som elsker at udforske verden, skrabe i jorden og nyder et støvbad i solen. De er intelligente dyr, som passer deres afkom godt.

Problemet er bare, at høns i det moderne landbrug ikke får lov at være høns. De får ikke opfyldt deres behov og de bliver udnyttet og mishandlet på det groveste og bliver behandlet som produktionsenheder, ikke levende væsener.

Buræg

Buræg er lagt af høns, der lever i bure lavet af trådnet. Der må være 13 høns per kvadratmeter. Det svarer til en lillebitte smule mere end en A4 side pr. høne. Stalden har i reglen ingen vinduer og burhøns kommer aldrig nogensinde ud i det fri. Deres dagsrytme styres ved hjælp af elektrisk lys, så produktionen af æg holdes på det højst mulige niveau. Inden kyllingerne indgår i produktionen, opdrættes de uden siddepinde, uden adgang til fri luft og uden adgang til at sandbade.
Foderet til burhøns kommer fra konventionelle afgrøder. Der kan være anvendt gensplejsede afgrøder til foderet. Ca. 60 procent af de æg der produceres i Danmark, kommer fra burhøns. Heldigvis er der efterhånden flere og flere af de danske supermarkedskæder som dropper buræg helt, senest Coop

Dette er udelukkende sket fordi forbrugerne gradvist har fået øjnene op for hvor dårlig dyrevelfærden er for de produkter og derfor er salget faldet løbende. Det viser jo netop med al tydelighed, at vi, som forbrugere, kan gøre rigtig meget.

Buræg

 

 

 

 

 

 

Skrabeæg

Skrabeæg kommer fra høns, der går i flokke uden nogen øvre grænse for størrelsen, der kan således være 15.000 høns i en flok eller flere. I stalden må der være op til 9 høns per kvadratmeter. Det er tilladt at have skrabehøns i flere etager i et hyldesystem, blot der er 45 cm frihøjde på hver hylde. Stalden har heller ikke her vinduer og skrabehøns har ikke mulighed for at komme udendørs. Man må trimme næbbet på høns, der producerer skrabeæg. Inden hønsene indgår i produktionen, opdrættes de uden siddepinde og adgang til strøelse at hakke, skrabe og støvbade i.
Skrabehøns får konventionelt foder. Ca.18 procent af den danske ægproduktion er baseret på skrabehøns. Disse høns har det ikke meget bedre end dem som producerer buræg, så lad være med at købe dem.

Skrabeæg

 

Burhøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsæg

Frilandsæg kommer fra høns i flokke, hvor der ikke er nogen øvre grænse for, hvor stor flokken må være. Der er op til 9 høns pr. kvadratmeter. Fritgående høns har adgang til et udendørs areal på minimum 4 kvadratmeter pr. høne.
Næbtrimning er tilladt. Inden hønsene indgår i produktionen, opdrættes de uden siddepinde og adgang til strøelse at hakke, skrabe og støvbade i. Foder: Konventionelt.
Udbredelse: Omkring 8 procent af de danske æg er lagt af fritgående høns.

Frilandsæg

 

 

 

 

 

 

 

Økologiske æg

Økologiske æg kommer fra høns, der lever i huse med op til 3000 høns i en flok. Der må være op til 6 høns pr. kvadratmeter i hønsehuset. Der skal være dagslys i stalden.
Økologiske høns skal have adgang til et udendørs areal på mindst 4 kvadratmeter pr. høne. Inden hønsene indgår i produktionen, skal de have siddepinde, adgang til fri luft og adgang til at sandbade. Næbtrimning: Økologiske høns beholder hele næbbet.
Foder: Økologiske høns får økologisk dyrket foder og adgang til grovfoder som eksempelvis græs, ensilage, der er konserveret græs, gulerødder eller roer.
Ca. 14 procent af den danske ægproduktion er økologisk.

Alt i alt har de økologiske høns bedre dyrevelfærd, idet de har mere plads og adgang til udendørs arealer men det er stadig langt fra et værdigt hønseliv.

Næbtrimning

 

 

 

 

 

 

 

Når hønsene går alt for tæt sammen uden mulighed for at udføre deres naturlige adfærd, bliver de stressede og udfører fjerplukning og kannibalisme.

Alle hanekyllinger aflives da det kun er hønerne som kan bruges. Kyllingerne bliver kønssorteret kort efter udklækning og alle hanekyllingerne aflives med kuldioxid gasning.  Det bliver til 3,5 millioner hanekyllinger som aflives i Danmark årligt! 700.000 af disse kommer fra den økologiske produktion.

kyllingekværn

 

 

 

 

 

 

 

Den unaturligt høje ægproduktion fører til at hønsene presses til det yderste og hurtigt bliver slidt op. Og den høje produktion sammenlagt med hønsenes trange levevilkår forvolder diverse smertefulde sygdomme som hønsene skal leve med. Efter 1 år er de slidt op og kan ikke længere lægge æg i samme tempo.

Herefter bliver de aflivet. Aflivningen i sig selv er voldsom. Hønsene bæres – ofte i benene og med hovedet nedad – direkte fra produktionsstaldene ud til en stor kværn og kastes ned i maskinen. Her bliver de først gasset med kuldioxid, og derefter kørt hele gennem kværnen. Dette gælder også økologiske høns.

Så hvis du vil spise æg med god samvittighed, så køb dem af en privat hobbyavler eller få dine egne høns i haven, hvis du har muligheden.

Jeg ville elske at have høns men lige nu er det ikke en mulighed for mig. Så jeg køber enten mine æg gennem Aalborg Fødevarefællesskab, hvor æggene kommer fra en gård med ca. 30 høns som går rundt i det fri, eller fra Fjerkrækolonien i Aalborg, som er et fællesskab for hobby hønsehold.

Kylling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: http://anima.dk/fakta-om-dyrene/landbrugsdyr/%C3%A6gl%C3%A6ggende-h%C3%B8ns

http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/aegtivist/fakta-om-burhoens#Yk08Gt3fBtYEjUgW.99

http://samvirke.dk/mad/artikler/kend-dine-aeg-kend-forskel-paa-buraeg-oekologiske-aeg-aeg-fritgaaende-hoens.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *