Waterfootprint

Waterfootprint, hvad er nu det for noget?

Der bruges masser af vand i hele verden til at drikke, til madlavning, til vask osv. men endnu mere bruges til dyrkning af vores mad og til at fremstille alle de ting vi bruger i dagligdagen. Den vestlige verdens alt for store forbrug af kød belaster på mange måder. Ikke alene lider dyrene men produktionen af kød kræver enorme mængder af vand.

For at fremstille 500 gr. oksekød skal der bruges en mængde vand som svarer til et bad hver dag i 6 måneder. Det er den mængde vand som har været involveret i hele processen med at fremstille det halve kg. kød, også betegnet som water footprint eller vandfodaftryk. Altså den samlede mængde ferskvand, der bruges til at fremstille de varer og tjenesteydelser, vi forbruger.

waterfootprint

 

 

 

 

 

 

Det kræver næsten 16 000 liter vand at producere et kilo oksekød. En almindelig t-shirt af bomuld kræver op mod 2 500 liter vand. Tallene fremgår ikke af vores vandregning, og vi drikker, mærker eller ser dem ikke, men de udgør størstedelen af vores vandfodaftryk.

Hvor stort er dit waterfootprint?

På denne side findes en sjov beregner hvor du kan se, hvor meget vand der er gået til at fremstille din middagstallerken. Man kan skifte alle delene ud efter behov:

http://graphics.latimes.com/food-water-footprint/

Spiser man for eksempel et måltid bestående af lige dele kød, kartofler og grøntsager samt et glas øl, får man et resultat i gallons som svarer til 3390 liter vand. Skifter man derefter sit stykke kød ud med en sojabøf, så falder vandforbruget pludselig til 839 liter!  Altså en fjerdedel, det er da noget der vil noget. Man kan også ændre på mængden af kød i forhold til grøntsager osv. og se hvad det gør ved regnskabet og man kan vælge mange forskellige typer af kød og tilbehør.

Man kan altså se her at hvad vi spiser, virkelig gør en forskel i forhold til vandforbruget.

Vandet vi forbruger forsvinder jo ikke ud i den blå luft men bliver på jorden og vender tilbage til den i et eller andet omfang. Alligevel er det et kæmpe problem at vi forbruger så meget vand, fordi der er mangel på ferskvand. Nogle steder kan man aldrig dække behovet, og der er konstant tørke. Om ca. 35 år forventes  64% af verdens befolkning  at leve i områder med vandmangel.

Vi er nødt til at mindske vores vandfodaftryk globalt for at gøre noget ved det. Er det ikke bedre at der er drikkevand nok til de mennesker der er på jorden i stedet for at vi bruger så stor en del af det til kødproduktion?

waterfootprint

 

 

 

 

 

 

Her er yderligere nogen eksempler på hvor mange liter vand der bruges til fremstilling af vore daglige fødevarer. Tallene taler vist for sig selv :)

Mængde af vand der forbruges til fremstilling:

Liter vand pr. kg. af den fremstillede vare

Grøntsager                          322

Rodfrugter                          387

Frugt                                   962

Mælk                                1020

Korn                                 1644

Æg                                   3265

Kyllingekød                       4325

Smør                                5553

Svinekød                          5988

Fårekød                            8763

Oksekød                         15415

På denne side kan man checke sit eget waterfootprint som afhænger af køn, bopæl, indtægt og spisevaner:

http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/

Gør noget godt for verden og dine medmennesker – skær ned på forbruget af kød.

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2760970/500-gram-koed-kraever-vand-svarende-til-et-bad-hver-dag-i-seks-maaneder/

http://old.etiskraad.dk/da-DK/Temauniverser/Etikoglivet/Stamcellekoed.aspx

http://waterfootprint.org/en/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *